บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา

พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 62 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:50:35


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกรรณภว์   ธนภรรคภวิน

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 33 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:51:13


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์

พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 21 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 11:45:28


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกล้านรงค์ จันทิก

นายกล้านรงค์ จันทิก

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 41 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 12:18:10


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกษิดิศ อาชวคุณ

นายกษิดิศ อาชวคุณ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 14:53:16


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 14 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:11:42


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์   ลีวิโรจน์

ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 19 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 12:18:45


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์

นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:12:19


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกิตติ วะสีนนท์

นายกิตติ วะสีนนท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 82 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 12:19:03


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 39 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:56:38


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา

นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 11 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:12:56


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเกียว แก้วสุทอ

นายเกียว แก้วสุทอ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:58:57


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:59:58


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 16:01:14


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายคำนูณ สิทธิสมาน

นายคำนูณ สิทธิสมาน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 15:55:59


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายจเด็จ อินสว่าง

นายจเด็จ อินสว่าง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 16:03:44


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก

นายจรินทร์ จักกะพาก

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 16:04:25


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 31 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 16:06:28


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 19 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 12:19:34


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง

พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 16:05:31


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.