บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 205 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:10:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พันตำรวจเอกยุทธกร วงเวียน

พันตำรวจเอกยุทธกร วงเวียน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 101 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:53:18


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายยุทธนา ทัพเจริญ

นายยุทธนา ทัพเจริญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 154 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:11:03


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 61 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:53:51


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายระวี รุ่งเรือง

นายระวี รุ่งเรือง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 67 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:54:19


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 56 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:54:42


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายลักษณ์ วจนานวัช

นายลักษณ์ วจนานวัช

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 45 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:55:03


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 140 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 12:05:14


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 61 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:55:35


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์

พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 120 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:13:07


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 115 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:56:06


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 130 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:05:34


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางวรารัตน์ อติแพทย์

นางวรารัตน์ อติแพทย์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 34 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:56:38


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์

พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 66 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:57:05


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก วลิต โรจนภักดี

พลเอก วลิต โรจนภักดี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 205 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:06:25


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกวสันต์ สุริยมงคล

พลเอกวสันต์ สุริยมงคล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 107 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:57:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกวัฒนา สรรพานิช

พลเอกวัฒนา สรรพานิช

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 23 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:58:04


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวันชัย สอนศิริ

นายวันชัย สอนศิริ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 46 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:00:24


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 182 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:14:05


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกวิชิต ยาทิพย์

พลเอกวิชิต ยาทิพย์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 28 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:59:03


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.