บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 018
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 201 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 6 ธันวาคม 2494
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ รร.จปร.
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต การทหาร-เศรษฐศาสตร์ รร.สธ.ทบ.
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 21 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: นักการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
ประธานกรรมาธิการการคมนาคม ปี 2558-2562
ประธานอนุกรรมาธิการด้านปัจจัยการผลิตและกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557-2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.