บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย

พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 107 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:15:46


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 138 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:49:42


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายตวง อันทะไชย

นายตวง อันทะไชย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 555 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:50:11


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช

พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 69 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:16:29


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายถนัด มานะพันธุ์นิยม

นายถนัด มานะพันธุ์นิยม

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 96 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:16:54


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายถวิล เปลี่ยนศรี

นายถวิล เปลี่ยนศรี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 74 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:17:22


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล

นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 137 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:17:59


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์

พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 193 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:51:14


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายทรงเดช เสมอคำ

นายทรงเดช เสมอคำ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 116 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:18:25


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ทวีป เนตรนิยม

พลเอก ทวีป เนตรนิยม

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 131 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:54:12


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี

นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 57 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:18:51


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางทัศนา ยุวานนท์

นางทัศนา ยุวานนท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 69 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:19:23


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ศาสตราจารย์ ร้อยเอกทินพันธุ์   นาคะตะ

ศาสตราจารย์ ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 73 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:19:52


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 211 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:39:23


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกธงชัย สาระสุข

พลเอกธงชัย สาระสุข

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 30 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:23:19


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 18 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:05:41


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร

พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 35 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:06:22


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายธานี สุโชดายน

นายธานี สุโชดายน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 110 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:07:01


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายธานี อ่อนละเอียด

นายธานี อ่อนละเอียด

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 177 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:58:29


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ธีรเดช มีเพียร

พลเอก ธีรเดช มีเพียร
ประธานวุฒิสภา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 109 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 14:14:41


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.