บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 011
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 114 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 ธันวาคม 2503
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์และการบัญชี ซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: ประธานกรรมการบริษัทดับบลิวซีไอบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2559-ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัทแคปปิตอลรีเสริชจำกัด ปี 2541-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการธนาคารแหลมทองจำกัด(มหาชน) ปี 2532-2541
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( จ.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.