บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 013
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 86 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 กรกฎาคม 2487
คุณวุฒิ :: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต โภชนาการคลินิก สถาบันเทคโนโลยีแมสสาซูเซท์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 36 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: ข้าราชการเกษียณและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2550-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการนโยบายสำนักงานกองทุนฯ ปี 2552-2561
ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ ปี 2543-2549
ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2551-2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติฯ ปี 2551-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.