บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติ


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง


นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง


พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค้นหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาพ พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว

พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,785 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:03:30


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ รองศาสตราจารย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

รองศาสตราจารย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,075 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:03:43


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์

พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,871 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:05:20


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก  สิงห์ศึก สิงห์ไพร

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,474 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 19:11:01


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,200 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:05:42


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสีมา สีมานันท์

นายสีมา สีมานันท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,914 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:05:55


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก สุชาติ หนองบัว

พลเอก สุชาติ หนองบัว

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,252 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 19:11:33


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์

พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,503 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 17:26:05


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเจน นำชัยศิริ

นายเจน นำชัยศิริ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 292 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ตุลาคม 2559 17:21:57


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,483 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:06:36


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,732 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:06:47


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,941 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:06:56


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 12,926 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13:49:44


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก  สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,863 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 17:26:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก  สุรวัช บุตรวงษ์

พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,935 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:07:30


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก  สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,182 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:07:41


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,222 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 19:15:44


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกสุวโรจน์ ทิพย์มงคล

พลเอกสุวโรจน์ ทิพย์มงคล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,822 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 17:27:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสุวิมล ภูมิสิงหราช

นางสุวิมล ภูมิสิงหราช

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,604 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:08:13


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางเสาวณี สุวรรณชีพ

นางเสาวณี สุวรรณชีพ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,407 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:08:23


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.