บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติ


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง


นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง


พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค้นหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาพ พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์

พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,567 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 10:59:27


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ

พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,498 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 10:59:33


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต

พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,480 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 10:59:39


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเจตน์ ศิรธรานนท์

นายเจตน์ ศิรธรานนท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 9,150 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 10:59:45


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,867 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 10:59:51


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,315 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 10:59:57


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4,107 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 17:24:59


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,537 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:00:10


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล

พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,361 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:00:17


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ

พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,731 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 18:02:33


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4,224 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:00:32


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายชัชวาล อภิบาลศรี

นายชัชวาล อภิบาลศรี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4,400 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:00:38


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข

พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,250 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:01:01


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร

พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,925 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:00:53


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลโท ชาญชัย ภู่ทอง

พลโท ชาญชัย ภู่ทอง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,981 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:01:08


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายชาญวิทย์ วสยางกูร

นายชาญวิทย์ วสยางกูร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,274 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 18:03:43


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,335 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม 2560 14:12:59


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง

พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,140 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:01:32


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์

พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,101 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2560 10:31:54


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน

พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3,076 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 11:01:48


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.