บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 63 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:12:12


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายจิรชัย มูลทองโร่ย

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 63 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:12:52


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางจิรดา สงฆ์ประชา

นางจิรดา สงฆ์ประชา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 70 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:13:28


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์

พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 127 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 11:42:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ

พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 170 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 12:20:01


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเจตน์ ศิรธรานนท์

นายเจตน์ ศิรธรานนท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 386 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 12:20:17


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเจน นำชัยศิริ

นายเจน นำชัยศิริ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 112 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:39:39


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 75 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:14:25


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 134 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 12:20:33


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 45 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:16:47


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเฉลา พวงมาลัย

นายเฉลา พวงมาลัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 91 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:17:18


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม

พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 52 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:17:56


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 148 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 12:20:48


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 38 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:29:34


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเฉลียว เกาะแก้ว

นายเฉลียว เกาะแก้ว

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 64 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:30:24


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายชยุต สืบตระกูล

นายชยุต สืบตระกูล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 42 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:31:54


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ

พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 190 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:42:05


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายชลิต แก้วจินดา

นายชลิต แก้วจินดา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 65 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 15:33:02


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 167 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:42:40


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร

พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 203 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:43:14


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.