บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 772 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:07:47


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก นพดล โชคระดา

พลเรือเอก นพดล โชคระดา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,146 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 14:15:19


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก นพดล อินทปัญญา

พลเอก นพดล อินทปัญญา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,122 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 14:15:05


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก นาวิน  ดำริกาญจน์

พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 881 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:09:07


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายนิพนธ์ นาคสมภพ

นายนิพนธ์ นาคสมภพ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 733 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:10:23


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 914 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:11:08


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์

ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,340 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 14:19:45


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง

นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 864 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:13:36


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 764 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:14:02


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายบรรชา พงศ์อายุกูล

นายบรรชา พงศ์อายุกูล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,020 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 14:56:58


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกบุญธรรม โอริส

พลเอกบุญธรรม โอริส

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,167 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:14:42


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายบุญมี สุระโคตร

นายบุญมี สุระโคตร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 730 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:15:57


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง   ไข่เกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,083 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:53:18


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 768 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 14:28:15


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์

นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 815 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:18:45


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 724 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 09:52:54


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 718 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:20:08


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม

นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 610 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:24:54


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางประภาศรี สุฉันทบุตร

นางประภาศรี สุฉันทบุตร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 592 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 10:05:48


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายประมนต์ สุธีวงศ์

นายประมนต์ สุธีวงศ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 891 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 10:25:06


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.