บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติ


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง


นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง


พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค้นหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาพ นายกรรณภว์   ธนภรรคภวิน

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10,947 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 09:36:17


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช

พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,208 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 09:36:26


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์

พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,293 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 09:39:46


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกล้านรงค์ จันทิก

นายกล้านรงค์ จันทิก

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,234 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 09:57:14


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,184 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 10:32:41


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก กัมปนาท   รุดดิษฐ์

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,879 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 09:59:38


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางกาญจนารัตน์   ลีวิโรจน์

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,813 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 14:21:22


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก กำธร   พุ่มหิรัญ

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,899 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 14:22:15


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกิตติ วะสีนนท์

นายกิตติ วะสีนนท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,526 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 14:22:24


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก กิตติ อินทสร

พลเอก กิตติ อินทสร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10,647 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 14:22:35


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,185 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 14:22:54


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท

พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,873 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 14:23:12


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8,538 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 14:37:39


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา

พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,104 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 17:35:02


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,882 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 11:08:17


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก คณิต สาพิทักษ์

พลเอก คณิต สาพิทักษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,611 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 มิถุนายน 2560 16:11:19


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,041 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 11:09:02


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ

พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,831 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 27 มีนาคม 2560 15:28:20


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7,352 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2559 14:14:49


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 5,813 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 10:36:05


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.