บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ นายประมาณ สว่างญาติ

นายประมาณ สว่างญาติ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 65 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:25:45


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์

ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 57 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:26:20


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางประยูร   เหล่าสายเชื้อ

นางประยูร เหล่าสายเชื้อ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 100 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:56:24


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกประสาท สุขเกษตร

พลเอกประสาท สุขเกษตร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 71 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:28:54


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 48 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:30:45


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ

พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 56 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:32:10


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 359 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 14:35:15


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ

นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 119 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:26:07


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายปัญญา งานเลิศ

นายปัญญา งานเลิศ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 58 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:32:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 59 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:33:27


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 48 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:34:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม

นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 21 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:35:11


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 53 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 14:58:23


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก โปฎก บุนนาค

พลเอก โปฎก บุนนาค

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 142 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:38:51


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 13 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:36:04


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:36:34


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 14 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:37:00


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 282 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:46:01


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายพลเดช ปิ่นประทีป

นายพลเดช ปิ่นประทีป

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 9 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:37:29


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป

พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 13 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:38:04


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.