บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,540 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:12:11


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข

พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 989 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:19:15


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ

พลเอก สมหมาย เกาฏีระ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,301 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:12:57


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่

พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,120 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:19:39


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์

นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,120 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:20:07


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก สสิน ทองภักดี

พลเอก สสิน ทองภักดี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 892 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 12:07:25


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 725 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:20:49


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสัญชัย จุลมนต์

นายสัญชัย จุลมนต์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 991 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:21:21


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสาธิต เหล่าสุวรรณ

นายสาธิต เหล่าสุวรรณ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,046 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:21:56


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสำราญ ครรชิต

นายสำราญ ครรชิต

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,077 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:22:18


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์

พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,392 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:22:43


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก  สิงห์ศึก สิงห์ไพร

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,879 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:16:18


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย

พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,088 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:05:13


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสุชัย บุตรสาระ

นายสุชัย บุตรสาระ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 872 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:24:55


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสุธี มากบุญ

นายสุธี มากบุญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 589 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:25:24


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสุนี จึงวิโรจน์

นางสุนี จึงวิโรจน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,020 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:26:34


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 571 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:27:44


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,667 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 12:07:46


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 588 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:20:32


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,789 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:04:50


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.