บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ นายวิทยา ผิวผ่อง

นายวิทยา ผิวผ่อง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,914 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 12:04:36


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก วินัย สร้างสุขดี

พลเอก วินัย สร้างสุขดี

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,205 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 12:05:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้

พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,439 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:18:03


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 703 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:59:31


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์

นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,414 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:59:54


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์

นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,190 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:00:21


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร

นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 733 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:04:06


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 784 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:04:34


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,252 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:20:43


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 771 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:05:05


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก  สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4,703 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 09:12:31


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน

นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 920 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:05:37


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,069 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:21:07


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,886 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:06:28


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 920 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:07:10


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 980 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:32:25


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 877 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:07:41


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,912 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 12:06:17


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร

พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 700 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 12:06:47


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 802 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:09:00


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.