บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 955 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:37:11


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายศุภชัย สมเจริญ

นายศุภชัย สมเจริญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 738 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:09:44


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์

พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 975 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 12:07:04


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,158 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:38:02


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก สกล ชื่นตระกูล

พลเอก สกล ชื่นตระกูล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,081 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 15:38:16


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ หม่อมหลวงสกุล มาลากุล

หม่อมหลวงสกุล มาลากุล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,046 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:10:07


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,450 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:10:57


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา

พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,153 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:03:25


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกสนธยา ศรีเจริญ

พลเอกสนธยา ศรีเจริญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 962 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:12:42


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์

พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,186 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:14:43


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์

ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 955 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:04:36


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม

พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 846 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:13:13


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,385 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:15:17


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสมชาย เสียงหลาย

นายสมชาย เสียงหลาย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,112 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:16:01


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสมชาย แสวงการ

นายสมชาย แสวงการ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,491 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:05:43


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสมชาย หาญหิรัญ

นายสมชาย หาญหิรัญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 734 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:16:36


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสมเดช นิลพันธุ์

นายสมเดช นิลพันธุ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 633 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:17:04


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา

พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 541 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 11:18:10


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสมบูรณ์ งามลักษณ์

นายสมบูรณ์ งามลักษณ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,093 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:09:30


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายสมพล เกียรติไพบูลย์

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,410 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 16:10:14


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.