บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 833 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13:55:58


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,156 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:44:18


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์

พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,908 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 13:47:23


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์

พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 811 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:02:59


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย

พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,187 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:03:34


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ

ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,226 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:04:17


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ

นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,146 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:04:48


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,348 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:05:15


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน

พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,206 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:05:46


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,007 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:06:15


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายณรงค์ รัตนานุกูล

นายณรงค์ รัตนานุกูล

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 910 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:06:48


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์

นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 807 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:07:19


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายณรงค์ อ่อนสอาด

นายณรงค์ อ่อนสอาด

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 859 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:09:51


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 771 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:25:24


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ดนัย มีชูเวท

พลเอก ดนัย มีชูเวท

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 875 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:25:46


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางดวงพร รอดพยาธิ์

นางดวงพร รอดพยาธิ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 852 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:11:06


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,005 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:13:48


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2,458 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:14:15


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 776 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:14:43


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา

พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 587 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 14:15:17


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.