บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ บล็อกสมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

 


คู่มือการใช้งาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

โทร ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๑


เชื่อมโยงเว็บไซต์


สมาชิกวุฒิสภา

ค้นหาสมาชิกวุฒิสภา
ภาพ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,383 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:26:28


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,785 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 14:56:12


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 975 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:38:42


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์

พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,024 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:26:51


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายพิศาล มาณวพัฒน์

นายพิศาล มาณวพัฒน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,997 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:39:16


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก

พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,546 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:39:50


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,365 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:01:18


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายพีระศักดิ์  พอจิต

นายพีระศักดิ์ พอจิต

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4,570 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:01:40


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,451 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 14:59:10


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ

พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,150 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:03:22


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา

นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 858 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:49:59


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายไพโรจน์ พ่วงทอง

นายไพโรจน์ พ่วงทอง

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 743 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:50:32


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,304 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:04:38


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นางสาวภัทรา วรามิตร

นางสาวภัทรา วรามิตร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,038 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:50:56


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายภาณุ อุทัยรัตน์

นายภาณุ อุทัยรัตน์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 905 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:05:35


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายมณเฑียร บุญตัน

นายมณเฑียร บุญตัน

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 948 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:07:35


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลอากาศเอกมนัส รูปขจร

พลอากาศเอกมนัส รูปขจร

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 719 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:52:18


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,240 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13:27:02


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์

พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1,278 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 15:10:08


เข้าเยี่ยมชม
ภาพ พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ

พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ

ข้อมูลประวัติ | บทความ | รูปภาพ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 452 ครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 10:52:49


เข้าเยี่ยมชม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.