บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวิทยา ผิวผ่อง นายวิทยา ผิวผ่อง (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 162
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,304 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 พฤศจิกายน 2496
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน รุ่น 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.