บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 165
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 793 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 11 ตุลาคม 2499
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต การคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Businees Administration Marketing Oklahomasity University
การอบรมและสัมมนา :: วปอ. รุ่น 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วตท รุ่น 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
วพน. รุ่น 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
อาชีพ :: ข้าราขการบำนาญ
ประสบการณ์ ::
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.