บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 171
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 893 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 ตุลาคม 2508
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Law Harvard Low School
ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การอบรมและสัมมนา :: Ovipntaion in the US legol Sytom รุ่น Internation Low Institute ,Georgetown University, Washingtion DC USA
Director Certification Program (DCP) รุ่น 125 สถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทย IOD
อาชีพ :: รัฐมนตรี
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อ ปี 2548
เลขานุการประธานรัฐสภา ปี 2531
ประธานรัฐวิสาหกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2551
สมาชิกสภาผู้แทนระบบสัดส่วน อีสานใต้ ปี 2551
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปี 2538
ประธานรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2551
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ปี 2544
ประธานองค์การมหาชน สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ ปี 2558
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคม ปี 2546
ประธานองค์การมหาชน องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2547
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ปี 2552
รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.