บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวันชัย สอนศิริ นายวันชัย สอนศิริ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 159
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 896 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2556

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 13 กุมภาพันธ์ 2496
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: ประกาศนียบัตรการอบรมกฎหมายภาษีอากร รุ่น 1 ศาลภาษีอากรกลางและสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม)
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 4 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: ทนายความ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554-2557
สมาชิกสภาเขตปทุมวัน ปี 2528-2532
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ปี 2560-2562
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558
เลขาธิการสภาทนายความ ปี 2553-2556
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.