บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 160
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,093 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 ตุลาคม 2498
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรบัณฑิต พละศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: ปปส. รุ่น 2 สถาบันพระปกเกล้า
บยส. รุ่น 2 ศาลยุติธรรม
นธป. รุ่น 1 ศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2539
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2543
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549,2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.