บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 170
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,457 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 ธันวาคม 2494
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเวอจิเนีย
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 16 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปี 2557
เอกอัครราชทูตประจำประเทศพม่า ปี 2534
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2550
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2558
เอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา ปี 2537
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2559
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ปี 2543
เอกอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศส ปี 2547
เอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2549
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2550
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ปี 2552
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.