บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 166
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,686 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 มกราคม 2495
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประสบการณ์ :: กรรมการพรรคการเมืองเสรีธรรมกรรมการบิหาร ปี 2539
คณะทำงานทางการเมือง(กระทรวงยุติธรรม) ปี 2534
กรรมาธิการของสภาที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทน ปี 2545
กรรมาธิการปรึกษาผู้อำนวยการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี 2544
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.