บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกธงชัย สาระสุข พลเอกธงชัย สาระสุข (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 076
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,103 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 26 กรกฎาคม 2501
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: เสนาธิการทหารบก รุ่น โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (Fort Leavenworth) USA
การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่น 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
กรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สปท. ปี 2558
ตุลาการศาลทหารกลาง ปี 2559
อนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างองค์การภาครัฐ สปท. ปี 2558
ตุลาการศาลทหารสูงสุด ปี 2561
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเนื้อหาและแนวทางในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านความมั่นคง ปี 2559
ที่ปรึกษาคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2560
ผู้บังคับกองร้อยรถถัง กองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ปี
อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปี
ผู้อำนวยการกองกรมยุทธการทหารบก ปี
รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก ปี
เจ้ากรมยุทธการทหาร ปี
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปี
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.