บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 050
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,462 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 กันยายน 2492
คุณวุฒิ :: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ARCHITECTURE ARCHITECTURE UNIVERSITY OF MICHIGAN
Master of Science (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) offord university
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 4 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 43 สถาบันทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ
อาชีพ :: กรรมการสภาสถาปนิก
ประสบการณ์ :: เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ปี 2546-2549
นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2547-2549
นายกสภาสถาปนิก ปี 2550-2553 และ 2561-2
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2551-2552
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ปี 2552-2554
กรรมการติดตาม และประสานงานตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี (คสต.นรม.บ้านพิษณุโลก) ปี 2544-2545
อนุกรรมการวิเคราะห์ และประมวลผลศึกษาในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ปี
คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารกองทัพเรือ เพื่อรองรับการประชุม APEC 2003 ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ( ร.ง.ภ.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.