บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายธานี สุโชดายน นายธานี สุโชดายน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 079
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,264 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 30 กรกฎาคม 2494
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์
นิติศาสตรบัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมและสัมมนา :: นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 1 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อาชีพ :: นักกฎหมาย นักวิชาการอิสระ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2528-2541
ที่ปรึกษาศูนย์ปรองดอง (ศปป.) ปี 2558-ปัจจุบัน
ประธานสภาจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2534-2537
ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ มัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร - พิจิตร) ปี 2548-ปัจจุบัน
กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปี 2535
หัวหน้าสำนักงานกฎหมายธานีธรรม ปี
กรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สสร. ปี 2541
เลขาธิการศูนย์ประสานงานสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย ปี
กรรมการปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำสัญญาประชาคม (ป.ย.ป.) ปี
อนุกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
คณะทำงานติดตามและประสานงานการสร้างความปรองดอง สปป.คสช. ปี
คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี
อนุกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิทยาการพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ( บ.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.