บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายถนัด มานะพันธุ์นิยม นายถนัด มานะพันธุ์นิยม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 066
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,237 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 30 กันยายน 2493
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่น 9 สำนักงาน ก.พ.
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี
นักวิชาการประจำห้องศูนย์บัญชาการของนายกรัฐมตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี
เลขานุการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายอาษา เมฆสวรรค์) ปี
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ปี
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี
ประธานคณะทำงานโครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อผู้บริโภคแห่งชาติ ภายใต้ความช่วยเหลือสถาบันไจก้า ปี
อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.