บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายถวิล เปลี่ยนศรี นายถวิล เปลี่ยนศรี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 067
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 855 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 ธันวาคม 2496
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตรบัณฑิต การพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 45 วิทยาลัยการทัพบก
การรักษาความปลอดภัย รุ่น 69
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2552
ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558-2562
ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ปี
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ปี
ประธานคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.