บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 072
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,129 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 พฤษภาคม 2501
คุณวุฒิ :: แพทยศาสตรบัณฑิต Bicol Christian College of Medicine Philippines
ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูงคลินิก ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
Fellow of the Royal College of Surgeons of Thailand Royal College of Surgeons of Thailand
Fellow of The International College of Surgeons International College of Surgeons
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 4 สถาบันศศินทร
ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น 4 กรุงเทพมหานคร
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: นายกสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ปี 2560-2562
กรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2560-2562
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ปี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) ปี
คณะกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปี
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ (International College of Surgeon) ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.