บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายทรงเดช เสมอคำ นายทรงเดช เสมอคำ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 070
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,299 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 30 สิงหาคม 2494
คุณวุฒิ :: การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับ 8 ปี
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.3) ปี
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 2 วาระ ปี 2548-2553
ประธานและกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปี 2555-2558
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหวัดสุโขทัย (พฤศจิกายน 2554 - 31 ตุลาคม 2558) ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.