บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 192
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,016 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 พฤษภาคม 2491
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานอุตสาหกรรม โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 41 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่น 6 วิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 4 ศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: นักการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิเศษ ปี 2538-2542
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปี 2542-2544
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม ปี 2549-2551
ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ปี 2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 ( ม.ป.ร.1-5)
เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.