บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมเดช นิลพันธุ์ นายสมเดช นิลพันธุ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 197
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 820 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 พฤษภาคม 2497
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
Master Trainers (วิทยากรเครือข่ายชุมชน) รุ่น สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
คณะปฏิรูปประเทศด้านสังคม ปี 2559-ปัจจุบัน
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.