บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมชาย หาญหิรัญ นายสมชาย หาญหิรัญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 196
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 876 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 7 สิงหาคม 2500
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Master of Arts Economics Queen\'s University
Doctor of Philosophy Econimics Concordia University
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 52 ป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 กระทรวงพาณิชย์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้นวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 วิทยาการพลังงาน
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2559
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2557
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2556
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2553
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.