บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล นายสมชาย ชาญณรงค์กุล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 193
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,599 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 19 เมษายน 2501
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์(โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 42 สำนักงานข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
อาชีพ :: ข้าราชการ
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ฉัตรชัย สาริกันยะ) ปี 2561-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.