บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 180
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 992 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 10 มีนาคม 2486
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฺิBUSINESS ADMINISTRATION UNIVERSITY OF BRADFORD
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 4 วิทยาลัยการค้า commerce academy
หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่น 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 17 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.