บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายบรรชา พงศ์อายุกูล นายบรรชา พงศ์อายุกูล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 091
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,510 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2556

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 มิถุนายน 2508
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ :: ผู้ใหญ่บ้าน ปี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตร ปี 2549
ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว ปี
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิจิตร ปี 2551
ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายข้าว ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.