บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 179
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 790 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 9 ธันวาคม 2499
คุณวุฒิ :: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 21 กระทรวงยุติธรรม
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ/นักการเมือง
ประสบการณ์ ::
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.