บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 190
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,448 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 12 มิถุนายน 2485
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร.
การรบพิเศษ การปฏิบัติการทางจิตวิทยา กองทัพบกสหรัฐอเมริกา
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549-2551
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 12 ปี 2535-2536
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ปี 2536-2539
แม่ทัพภาคที่ 2 ปี 2541-2544
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ปี 2544-2545
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร ( ร.ม.ก.)
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4 ( )
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ทุติยจุลจอมเกล้า ( ท.จ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.