บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย
folder บทสัมภาษณ์
folder กระทู้
folder ข้อปรึกษาหารือ
folder ข้อมูลที่น่าสนใจ


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 147
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,556 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 7 พฤศจิกายน 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์-เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 43 สำนักงาน ก.พ.
อาชีพ :: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2557-2562
ประสบการณ์ :: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปี 2557-2562
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (ระดับ 10 เทียบเท่าอธิบดี) ปี 2553-2557
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (ระดับ 10) ปี 2550-2553
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการสารสนเทศของนายกรัฐมนตรี ปี 2546-2550
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล ปี 2543-2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.