บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางประยูร   เหล่าสายเชื้อ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 104
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,218 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 18 กันยายน 2501
คุณวุฒิ :: ศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 18 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร ปี 2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ปี 2558-2561
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ปี 2554-2556 ,2558-2560
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 ปี 2561
กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ สมัยที่ 26 ปี 2561-2564
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ แรงงานฯ สนช. ปี 2561
กรรมการอำนวยการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2554-2557 , 2558-256
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ฯ สนช. ปี 2561
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. ปี 2561
อนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม ฯ สนช. ปี 2549-2561
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ( ร.ท.ภ.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ( )
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 ( )
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.