บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 106
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,249 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 พฤศจิกายน 2504
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Doctor of Public Administration Public Administration University of Northern Philippines
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: กรรมการและ รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ปี 2552-2554
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2554-2556
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2556-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.