บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกประสาท สุขเกษตร พลเอกประสาท สุขเกษตร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 105
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,321 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 28 เมษายน 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Master of Science (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) วิศวกรรมเครื่องกล Oregon State University USA.
Doctor of Philosophy วิศวกรรมเครื่องกล Oregon State University USA.
การอบรมและสัมมนา :: เสนาธิการทหารบก รุ่น 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการทัพบก รุ่น 44 วิทยาลัยการทัพบก
การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558-2560
ผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/มอสโก และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/มอสโก ปี 2544-2547
อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปี 2560-2562
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2552
อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี
อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐ และของเอกชนหลายแห่ง ปี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ปี 2544-2547
ประสบการณ์การทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ( )
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.