บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 101
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,250 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 22 สิงหาคม 2482
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล University of Kansas USA
Advanced Management การบริหาร-จัดการ ็Harvard University USA
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เครื่องกล University of Kansas USA
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: ผู้บริหารบริษัทเอกชน
ประสบการณ์ :: กรรมการบริษัท SCG (ปูนซีเมนต์ไทย) ปี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ปี
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2559
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ท.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.