บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 098
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,042 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 7 มีนาคม 2497
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ :: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประสบการณ์ :: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2557-2558
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี 2555-2557
ผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำกรุงเบอร์ลิน ปารีส และโรม ปี
รองนายกรัฐมนตรี ปี 2558-2560
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปี 2560-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.