บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 099
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 863 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 สิงหาคม 2506
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองนักบริหารระดับสูง รุ่น 11 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
กรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ปี 2550-2554
กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปี
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ปี 2549
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปี
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปี
สื่อมวลชนส่วนกลางเป็นเวลา 25 ปี ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต.ม.)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ( บ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.