บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายพลเดช ปิ่นประทีป นายพลเดช ปิ่นประทีป (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 120
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 707 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 มิถุนายน 2498
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ระบาดวิทยา แพทยสภา
การอบรมและสัมมนา :: Certificate in Epidemiology and Health Reserch รุ่น Erasmus University Rotterdam the Netherlands.
diploma in modern municipal management for sustainable development รุ่น Akademie Klausenhof Rhede, เยอรมนี
อาชีพ :: เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พม. 2550 ส.ป.ช. 2257-2558
ประสบการณ์ :: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย ปี 2550
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557/2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ( บ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.