บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 114
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,330 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2556

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 8 มิถุนายน 2492
คุณวุฒิ :: บัญชีบัณฑิต ต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Public Administration The Pennsylvania State University
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับสูง นบส.1 รุ่น 16 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม
อาชีพ :: สว.54-57 /ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาครัฐ ปี 2554-2557
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปี 2549-2552
ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2549
ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2550
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2557-2560
ประธานกรรมการธนาอาคารสงเคราะห์ ปี
ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.