บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 124
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,124 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 6 มิถุนายน 2483
คุณวุฒิ :: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 355 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
DCP. รุ่น 90 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อาชีพ :: ทันตแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทร
ประสบการณ์ :: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี
ประธานกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ภัทรเวชโพลีคลีนิค จำกัด ปี
ที่ปรึกษาประธานกรรมการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ปี
กรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ปี
กรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ (2519-ปัจจุบัน) ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.