บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายปัญญา งานเลิศ นายปัญญา งานเลิศ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 110
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,116 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 16 มิถุนายน 2498
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: นายอำเภอ รุ่น 39 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นักปกครองระดับสูง รุ่น 42 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พัฒนาสมรรถนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4 สถาบันเอโอทีร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อ่างทอง และนครปฐม ปี
นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และอ่างทอง ปี
ปลัดจังหวัดอ่างทอง ปี 2552
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปี 2553
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.