บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก นพดล โชคระดา พลเรือเอก นพดล โชคระดา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 083
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,418 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 17 สิงหาคม 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 69
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เสนาธิการทหารเรือ รุ่น 47 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ / สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557-2562
รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ปี
คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.